Privacypolicy & disclaimer

De hiernavolgende privacypolicy en disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.fencingshop.be. Via deze policy laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. We geven tevens aan waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan en uw gebruikservaring verbeteren. Wij benadrukken dat wij bij alle procedures (registratie, opslag en gebruik) de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strikt in acht nemen.

Iedere bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. Elke bezoeker verbindt er zich toe geregeld deze regels en voorwaarden na te lezen om op deze wijze de meest actuele versie ervan te kennen.  Wij behouden ons overigens het recht voor om deze voorwaarden en regels te allen tijde te wijzigen. Deze pagina is daarbij het laatst aangepast op datum 1 mei 2016.

Deze privacy policy is niet van toepassing op sites waarmee op deze site eventueel gelinkt wordt. De bezoekers van deze sites worden dan ook verzocht de policy van de betreffende site door te nemen.

1.
De website www.fencingshop.be. staat onder het beheer van VAN VLERKEN BVBA, met zetel  Steenweg op Diest nt 15 te 2300 Turnhout, en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. BE 0475 527 256. De verdere contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.vanvlerken.be.

 

2.
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver aangemaakt worden en die via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen. Die stellen u in staat bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal u onze website wenst te raadplegen.
Wij gebruiken volgende cookie: 'VVL_order'.
U kan uw browser dusdanig instellen dat hij u informeert als cookies worden geplaatst.  U kan cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies kan wel leiden tot het verminderen van de functionaliteit van de website.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van vir2biz. of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om informatie over uw bestellingen op te slaan en om boodschappenlijsten te bewaren.

3.
3.1 Bij elk bezoek aan onze site worden uw acties opgeslagen in log files op de webserver. Concreet worden volgende gegevens opgeslagen :
- Op welk moment de files worden bekeken
- uw IP-adres

3.2 Als u gebruik maakt van de diensten van fencingshop hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van het door u gekozen product of dienst worden de volgende gegevens door ons verzameld en verwerkt:
Bestelling bij Fencingshop: persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethode, status van de betaling, gekochte producten.
Contactformulier en services : persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

3.3. Fencingshop zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken : om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop ervan; om retouren en retourbetalingen te kunnen verwerken; om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden; om u commerciële informatie te verzenden zoals informatie over artikelen, evenementen, aanbiedingen en acties van fencingshop, om analyses te kunnen uitvoeren; om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
Hierbij maken wij voor bepaalde onderdelen gebruik van de diensten van derden

4.
Indien u ons een mail of bericht stuurt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar relevante persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van vir2biz of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Als u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van vir2biz of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

5.
Gevoelige informatie die wij zouden verkrijgen over bezoekers wordt beschermd en dit zowel on– als offline.

6.
Wij geven uw gegevens niet door aan derden, noch om niet, noch betalend, tenzij de wet ons hiertoe verplicht of het noodzakelijk is voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending edm.. In enkele gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij dragen zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en onze website versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

7.
U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die bij Fencingshop wordt opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Hiervoor kan u een mail sturen naar volgend mailadres: info@fencingshop.be
Indien u de gegevens van uw Fencingshop-account wil wijzigen kan u dat doen via ‘mijn account’.

8.
Wij kunnen de gegevens die wij van u krijgen gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes, informatie en diens meer naar uw mail- of postadres te verzenden hetzij via mail hetzij via gewone briefwisseling.  U krijgt in elke communicatie de mogelijkheid om deze service stop te zetten.
Als u geen informatie van Fencingshop meer wenst te ontvangen of uw gegevens uit het bestand wil verwijderd hebben kan de nieuwsbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen Fencingshop nieuwsbrief.

9.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

10.
Alle informatie die op de website staat (zowel tekst als beelden) wordt louter ten informatieven titel ter beschikking gesteld. vir2biz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in deze informatie. Eventuele onjuistheden, tekortkomingen en diens meer op de site kunnen aan de bezoeker geen recht geven op een financiële of andere compensatie.

11.
De bezoeker erkent dat alles wat op deze website staat (zowel teksten, beeldmateriaal enz.) de intellectuele eigendom is van vir2biz. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden ervan op eender welke wijze is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van vir2biz.
Het is eveneens verboden om deze informatie electronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser.

12.
Voor vragen/opmerkingen over deze voorwaarden en ons privacybeleid kan u terecht bij:
Fencingshop
info@fencingshop.be